Organisatie

Museum, doelen en missie

Het Comenius Museum is een permanente instelling ten dienste van de gemeenschap en haar ontwikkeling, toegankelijk voor het publiek, niet gericht op het maken van winst, die de materiële getuigenissen van en over Comenius, zijn gedachtengoed en zijn omgeving verwerft, behoudt en wetenschappelijk onderzoekt, presenteert en hierover informeert voor doeleinden van studie, educatie en genoegen.

Het Comenius Museum stelt zich de volgende doelen:

De missie van het museum is het uitdragen van het gedachtengoed van Comenius omdat zijn denken mensen inspireert om zorgvuldig met elkaar om te gaan, verbinding te zoeken waar deling dreigt en duurzaam om te gaan met de wereld en haar bewoners.

Organisatie en financiering

Het Comenius Museum en Mausoleum wordt bestuurd door de Stichting Comenius Museum en heeft een overeenkomst met de Tsjechische overheid en de gemeente Naarden.

De stichting Comenius Museum is een onafhankelijke en zelfstandige juridische entiteit met een eigen doelstelling.

De Tsjechische regering verzorgt via het budget van het Comenius Museum in Uherský Brod de basisfinanciering van de kosten gemoeid met het dagelijks beheer van het mausoleum en de bedrijfsvoering van het museum. Het mausoleum wordt onderhouden door de Rijksgebouwendienst, terwijl het gebouw van het museum om niet ter beschikking wordt gesteld door de Gemeente Naarden.

Eén en ander is geregeld in een op 1 december 2004 getekende samenwerkingsovereenkomst tussen het Comenius Museum te Uherský Brod (onder supervisie van het Tsjechische ministerie van Cultuur), de Stichting Comenius Museum en de Gemeente Naarden.

Bestuur

Het Algemeen Bestuur telt zeven leden. De leden worden benoemd voor een periode van vijf jaar. Hun aftreden is bij rooster geregeld.

De heer J.H. Landsaat, voorzitter
Mevrouw H. Verhoef, secretaris
De heer H. Rörik, penningmeester
De heer S.B. Engelsman
De heer N.C. van Loendersloot
Mevrouw S.G. Sap
Mevrouw R.V. Smelt

Raad van Advies

De leden van de Raad van Advies staan het bestuur en de directie met raad en daad bij.
Zij worden voor een periode van twee jaar door het bestuur benoemd.

Mevrouw M. Arkesteijn-van Willigen, oud-wethouder Naarden, voorzitter.
De heer Dr. J. Dane: onderwijskundige aan het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.
De heer B. Dittrich, Oud fractievoorzitter D66 2e kamer, schrijver, kandidaat 1e kamer D66, internationale functie in Human Right Watch.
De heer P.J. Goedhart, gepensioneerd onderwijskundige en Oost-Europa deskundige.
De heer Drs. J.C. Henneman, voormalig ambassadeur in Praag.
De heer Prof.Dr. B. Naarden, emeritus hoogleraar Ruslandkunde en voormalig hoofd van het instituut voor Oost-Europese Studies aan de UvA.
De heer Prof.Dr. A.L.T. Notten, onderzoeker en publicist, alsmede emeritus professor Sociale Agogiek aan de Vrije Universiteit Brussel en emeritus lector Opgroeien in de stad aan de Hogeschool Rotterdam.
Mevrouw J. Pierhagen: projectmedewerker aan het Nationaal Onderwijsmuseum in Dordrecht.
De heer H. Roos, gepensioneerd tekenleraar Comenius College Hilversum.
Mevrouw Prof.Dr. E. Ruijsendaal, bijzonder titularis BeNeLux - Universitair Centrum.
De heer J. Sadilek, Oud bestuurslid Comenius Museum, ondernemer en bankdirecteur zowel in Nederland als in Tsjechiƫ. woont in Strezimir, Czech Republic.
Dr. L.J. Wagenaar, oud-conservator Amsterdam Museum, historicus, kenner van de geschiedenis van Amsterdam 17e eeuw, schrijver, kenner van Sri-Lanka.

Directie en medewerkers

Directeur is de heer J. Exalto. Mevrouw M. Krutzen is werkzaam op het kantoor.
Het reilen en zeilen van het museum wordt mede mogelijk gemaakt door de inzet van ruim dertig vrijwilligers die uiteenlopende functies vervullen.

Jaarverslagen

Jaarverslag 2015

Jaarverslag 2016

Jaarverslag 2017

Jaarverslag 2018

Financieel jaarverslag 2018

Jaarverslag 2019

Vacatures en stages

Comenius Museum is grotendeels aangewezen op de inzet van vrijwilligers. In beperkte mate zijn er mogelijkheden voor het vervullen van een stage.

Mocht u belangstelling hebben om als stagiair bij ons aan de slag te gaan dan kunt u contact opnemen met het het Comenius Museum, per email of per telefoon, zie de contact pagina. Wij nodigen u dan uit voor een gesprek waarin wederzijds wordt verkend wat de mogelijkheden zijn.

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)