Comeniusprijs 2014 naar Louise Fresco

De Comeniusprijs 2014 is toegekend aan mevrouw prof. dr. ir. Louise Fresco.
Dat heeft de Jury van de Comeniusprijs op 30 januari 2014 bekendgemaakt.
Op 22 maart 2014 zal de prijs tijdens de Comeniusdag 2014 in de Grote Kerk van Naarden worden uitgereikt.

Louise Fresco ontvangt de prijs vanwege haar niet aflatende inzet om de inspanningen van de wetenschap te midden van het algemene publiek te brengen. Daarbij slaat zij op tal van plekken in de wereld bij voortduring bruggen tussen verschillende terreinen van wetenschap;
alles met het oog op verduurzaming van de samenleving, met name op het gebied van voedselproductie.

Louise Fresco opereert daarmee in lijn met Comenius.
Hij verbond tijdens zijn voortdurende vlucht door Europa theologie, filosofie en pedagogiek om door onderwijsverbetering de wereld van toen tot morele stabiliteit te brengen.

De overeenkomst tussen Comenius en Louise Fresco is volgens de jury samen te vatten in de woorden: “zorg om de wereld, zorg voor de wereld”.

Louise Fresco is universiteitshoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam en heeft als aandachtsgebied de grondslagen van duurzame ontwikkeling in internationaal perspectief.
Per 1 juni 2014 is Louise Fresco benoemd tot voorzitter van de Raad van Bestuur van Wageningen Universiteit en Research.

De Comeniusprijs werd eerder toegekend aan prof. dr. Robbert Dijkgraaf (2012) en aan prof. dr. Paul Schnabel (2013); in beide gevallen ook mede omdat zij meer dan gemiddeld actief zijn om wetenschappelijke kennis over te dragen aan het algemene publiek.


Terug

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)