Educatie

Basisonderwijs

Het Comenius Museum is betrokken bij een project van de Stichting Gooi, Vecht en Eemstreek waarin de eigen omgeving voor leerlingen van groep 6 in Naarden centraal staat.

Na voorbereidende lessen op school bezoeken de leerlingen verschillende locaties in Naarden-Vesting waaronder het Comenius Museum. In het museum worden de leerlingen rondgeleid en maken zij kennis met de manier van leren zoals Comenius die voor ogen had.

Kinderen in de leeftijd van 10 tot 12 jaar die het museum buiten schoolverband bezoeken, kunnen gebruik maken van materiaal dat voor hen is ontwikkeld. Met behulp van dit materiaal maken zij kennis met het leven van Comenius.

Het Comenius Museum organiseert regelmatig wisseltentoonstellingen. Schoolbezoek is mogelijk op afspraak zodat eventuele educatieve begeleiding geregeld kan worden.

Wilt u met uw school een bezoek brengen aan het Comeniusmuseum, dan bent u van harte welkom.
Voor basisschoolleerlingen zijn de kosten € 50,= per groep (tot ongeveer 30 leerlingen).
Voor elke volgende groep berekenen wij eveneens € 50,=.
Dit is incl. 2-3 begeleiders vanuit het museum en een speciaal programma, afgestemd op de leeftijd van de kinderen.
Aanmelden via contact.

Voortgezet onderwijs

Regelmatig wordt het Comenius Museum bezocht door scholen die meedoen met een internationale uitwisseling of een buitenlandse partnerschool op bezoek hebben. Begeleiding in het Engels, Duits of Tsjechisch is mogelijk indien dit tijdig wordt aangevraagd.
Voor voortgezet onderwijs prijs op aanvraag.

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)