Vzdělávání

Základní vzdělání

Muzeum Komenského je zapojeno do projektu nadace "Gooi, Vecht a Eemstreek", se zaměřením na žáky 6. třídy v Naardenu.

Po přípravných hodinách ve škole navštěvují žáci různé lokality v pevnosti Naardenu a mezi jinými i Muzeum J.A. Komenského. V muzeu je žákům umožněna prohlídka s odborným výkladem a poznáním způsobu výuky, jakou měl Komenský na mysli.

Děti ve věku od 10 do 12 let, které navštíví muzeum po vyučování, mohou tu použít materiály pro ně připravené materiály a tak se seznámit se životem Komenského.

Muzeum Komenského pořádá dočasné výstavy. Po předchozí dohodě mohou školní dětí dostat i odborný výklad.

Středoškolské vzdělání

Muzeum J.A. Komenského pravidelně navštěvují školy, které mají mezinárodní styky a partnerské vztahy. Návštěvníci si mohou předem vyžádat výklad v angličtině, němčině nebo v češtině.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)