Výstavy

Aktuální výstava

Klepněte na tlačítko "Další" pro další informace o těchto výstavách.

31-03-2020 Nová stálá expozice o J.A. Komenském: Mundus Comenii - Svět Komenského Další
10-04-2020 Od 3. července 2020 do 2. května 2021: Výstava Reformní pedagogická reforma na ramenou Komenského Další

Archief

14-01-2020 Od 14. ledna do 29. března 2020: připravujeme výstavu Rembrandt a Komenský a Pohled na Komensého Další
12-07-2019 Od 12. července do 15. z?ř? 19: V?stava Rembrandt a Komensk? a Pohled na Komensk?ho Dvojit? v?stava Portr?ty Komensk?ho Další
25-05-2019 Od 25. května 30. června: FotoFestival Naarden ? Armando Jongejan a Friso Keuris Další
01-02-2019 Od 1. ?nora do 19. května 2019: V?stava ?kola! Uměn? z lavic! Komensk? a vzděl?n? očima dět?. Další
16-11-2018 Od 16.listopadu do 13.ledna 2019 v?stava: Panna Marie Další
16-03-2018 16.03.2018 do 28.10.2018: V?stava Odkaz J. A. Komensk?ho ? Zrozen? Československa Další

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)