Teolog

"Origine Moravus Natione Bohemus - Původem Moravan, jazykem Čech a povoláním teolog" napsal Komenský v roce 1657 v díle Opera Omnia Didactica. V bratrské teologii je Bible nejvyšší autoritou. Víra a s ní neoddělitelně spojená křesťanská láska k bližnímu jsou základem církve.
Jednota bratrská se sama nepovažuje za skupinu vyvolených, ale jako součást obecné církve s úkolem oživit původní církev a připravit se na návrat Krista. Komenský slouží své církvi jako učitel, rektor, kazatel, biskup a archivář.

V prácích Komenského nejsou odkazy na Písmo nikdy daleko. V jeho myšlení je centrem Bůh. Boží vůle je pro lidi známá tím, co on nazývá "tři knihy Boží": stvoření, které Bůh učinil, Bible slovo Boží, a člověk je stvořen k obrazu Božímu. Pokud člověk se nechce nechat vázat božskými přikázáními, ale být svým pánem a tak i svým Bohem, tak je to pak v jeho očích počátkem všeho zla.

Komenský, po celý svůj život připomíná, že člověk a svět v jeho současném stavu nejsou v pořádku. Staví tam proti tomu Bohem stanovený stav míru a spravedlnosti. Polepšení člověka a celého světa je jeho touhou, které přenáší také do pedagogiky, filozofie a politiky.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)