Stálá expozice

Stálá expozice: Mundus Comenii - Svět Komenského

Tato expozice dává přehled o různýých stránkách Komenského života a díla a o jeho době. Expozice byla realizována ve spolupráci s našimi kolegy z České republiky. Komeniologové z Nizozemí a České republiky se postarali o její obsah. Ve výjimečném sestavení v několika stupních se návštěvníci seznámí se čtyřmi důležitými tématy ze života J.A. Komenského: Religio, Respublica Litteraria, Scientia et Educatio a Politica.

Pod prezentovaným je projektována časová linka. Doprovodný text je ve třech jazycích: nizozemštině, češtině a angličtině. Sestavení expozice umožňuje získání informací na různé úrovni. Od jednoduchého přehledu po podrobný obsah. Takto si může každý návštěvník zvolit sv?ůj vlastní přístup.

Nový je také audiovizuální program, který umožňuje prohloubení informací.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)