Prohlášení o ochraně osobních údajů a cookies

Kontaktní údaje pro správce

Nadace Komenského Comenius

Kloosterstraat 33
1411 RS Naarden
T: 035 - 694 30 45
E:

www.comeniusmuseum.nl je webová stránka Nadace Komenského muzeum, dále jen Nadace

OCHRANA VAŠEHO SOUKROMÍ

Zpracování osobních údajů

Nadace disponuje vašimi osobními údaji proto, že používáte služeb Nadace, anebo proto, že jste je poskytl/a e-mailem nebo vyplněním kontaktního formuláře na webových stránkách Nadace.

Nadace může zpracovávat osobní údaje získané prostřednictvím registračního formuláře na webové stránce Přátelé J.A. Komenského. Jsou to:

Nadace může zpracovávat osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře, kterým můžete na webových stránkách muzea sdělit své mínění o muzeu a výstavách. Jsou to :

Nadace může zpracovávat osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře na webové stránce Kontakt. Jsou to:

Proč Nadace údaje potřebuje?

Nadace zpracovává vaše osobní údaje, aby vás mohla na vaši žádost kontaktovat e-mailem nebo telefonicky a aby vám mohla zaslat požadované dokumenty, které nejsou v digitální podobě.

Vedle toho může Nadace vaše osobní údaje použít při realizaci smlouvy na zakázku, kterou s vámi uzavřela.

Jak dlouho Nadace údaje uchovává

Nadace nebude uchovávat vaše osobní údaje déle, než je nezbytné nutné k dosažení záměru, kvůli kterému jsou vaše údaje shromažžovány.

Poskytování vašich údajů dalším instancím

Nadace poskytne vaše osobní údaje třetí straně, pouze pokud je to nezbytné pro realizaci smluvních závazků, nebo pro splnění právní povinnosti. Se společnostmi, které zpracovávají vaše údaje jménem Nadace, uzavře Nadace smlouvu o zpracování osobních údajů, aby tak zajistila stejnou úroveň zabezpečení a ochrany vašich údajů. Nadace zůstává jako správce za zpracování údajů zodpovědná.

Nadace a jiné webové stránky

Na našich stránkách naleznete řadu odkazů na jiné webové stránky. Na ty se ovšem nevztahuje naše prohlášení o ochraně osobních údajů. Nadace není zodpovědná za způsob, jakým tyto webové stránky zacházejí s osobními informacemi. Přečtěte si tedy prohlášení o ochraně osobních údajů na stránkách, které navštívíte.

Analýza návštěv našich webových stránek

Na našich webových stránkách jsou uchovávány všeobecné informace o vaší návštěvě stránek, mezi jiným den dotazu a data, která váš prohlížeč na stránkách zanechal. Tyto údaje se používají k analýze návštěv a aktivit na našich webových stránkách. Nadace tyto informace používá k vylepšování stránek. Údaje jsou v maximální míře anonymní a nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

Přístup k údajům, oprava nebo výmaz dat

Máte právo na p?ístup ke svým osobním údaj?m, právo je opravit nebo vymazat. Žádost o p?ístup k údaj?m, jejich opravu nebo odstran?ní m?žete poslat na . Nadace bude co nejrychleji, nejpozději však do čtyř týdnů, reagovat na váš požadavek.

Bezpečnost

Nadace považuje ochranu vašich údajů za vážnou věc a přijala odpovídající opatření, jak zabránit zneužití, ztrátě, neoprávněnému přístupu, nežádoucímu zveřejnění a neoprávn?ným úpravám dat. Naše webová stránka používá spolehlivý certifikát SSL, který zaručuje, že vaše osobní údaje se nedostanou do nesprávných rukou.

Pokud máte dojem, že vaše údaje nejsou dobře zabezpečeny, nebo máte indikace jejich zneužití, nebo chcete získat více informací o zabezpečení shromážděných dat, obraťte se na Nadaci e-mailem nebo telefonicky: 035 - 694 30 45

.

ZÁSADY POUŽÍVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES

Používání cookies

Tento web používá pouze tzv. cookies první strany. Cookie je jednoduchý malý soubor, který je odeslán z webových stránek společně se stránkou, kterou jste navštívili, a uloží se prostřednictvím prohlížeče na pevném disku vašeho počítače. Uložené informace se vrátí při vaší příští návštěvě našich stránek na náš server.
Soubory cookie první strany, které se také nazývají funkcní soubory cookie, jsou soubory cookie, které samotný web nainstaluje apeluje na. Tyto funkce jsou nezbytné pro to, aby stránka fungovala a neukládala osobní nebo sledovatelná data data o.
Soubory cookies třetích stran jsou na váš disk umísťovány třetími stranami, například inzerenty. Inzerenti vás chtějí identifikovat, když procházíte různými webovými stránkami. Postupně o vás shromažďují informace a z nich si vytvářejí váš profil. Výsledkem tohoto "sledování" je, že se vám například zobrazí reklama na produkty, které jste dříve prohlíželi na jiné webové stránce. Tyto cookies se také nazývají trackingové (sledovací) soubory cookies, protože doslova návštěvníky webu sledují.

Nadace závazně prohlašuje, že nepoužívá cookies třetích stran.

Protože nadace používá pouze cookies první strany, nemusí vás žádat o souhlas.

Google Analytics

Nadace také využívá služby Google Analytics ke sledování toho, jak návštěvníci web používají Informace, které společnost Google shromažďuje, jsou v maximální míře anonymizovány. Vaši IP adresu této společnosti ale v žádném případě nepředáváme.

Získané informace jsou společností Google převedeny a uloženy na serverech v USA. Více se dočtete v zásadách ochrany osobních údaju společnosti Google . Společnost Google informace používá k tomu, aby analyzoval užívání naší webové stránky. Své poznatky pak sdělí Nadaci.

Společnost Google může tyto informace poskytnout třetí straně, pokud to vyžaduje zákon, nebo pokud tato třetí strana zpracovává informace jménem společnosti Google. Tento postup nemůže Nadace nijak ovlivnit.

Nadace ale neudělila společnosti Google oprávnění k tomu, aby informace získané službou Analytics užila pro další služby Google.

Google Maps

Naše webové stránky využívají službu Google Maps API V3. jejímž prostřednictívm se na webových stránkách lze zobrazuje geografická mapu. Google Maps AP3 V3 žádné cookies neukládá.
Pro vyhledávání trasy klikněte na odkaz Google Maps.

Video

Naše webové stránky používají k prehrávání videoobsahů odkazy na YouTube, a tak se cookies YouTube neukládají na váš disk přes naše stránky, ale přímo.

Sociální sítě

Na našich webových stránkách nejsou ikony k propagaci nebo sdílení na sociálních sítích.

Změny v prohlášení o ochraně osobních údajů

Nadace má právo prohlášení o ochraně osobních údajů a používání cookies změnit.

Poslední změna: 8. srpna 2018

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)