Pedagog

"Lidé potřebují co nejvíce svou moudrost čerpat nejen z knih, ale z nebe a země, z dubu a buku, to znamená, že mají sami věci poznat a zkoumat, ne jen přejímat o tom vnímání ostatních lidí," píše Komenský ve své knize "Didactica Magna" (1657). V téže knize, se staví za to, aby všechny děti, bohaté i chudé, chlapci a dívky, z města nebo vesnice měly možnost chodit do školy. Stanoví si za cíl naučit všechny všechno.

Svou didaktiku staví Komenský na základě smyslového vnímání, použití rozumu a uvědomování smyslu božství. Navrhuje učit ve škole pět disciplín: vědy, umění, jazyky, etiku a v jeho očích to nejdůležitější: zbožnost. Cílem vzdělávání je na prvním místě, aby lidé žili podle Božího úmyslu. Ale vzdělávání má sledovat i druhý cíl, protože jako dítě v děloze je připravováno pro život na zemi, je život na zemi školou pro Akademii věčného života.

V pozdějším životě klasifikuje život jako školu s následujícími úrovněmi:

  1. prenatálního vývoje,
  2. ranného dětství,
  3. věk jinošství,
  4. puberty,
  5. mládeže,
  6. dospělosti,
  7. vysokého stáří,
  8. smrti.

Nabytí moudrosti je tak výzvou pro celý život.

Rousseau, Froebel, Pestalozzi a Montessori a mnoho dalších se dalo inspirovat jeho myšlenkami.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)