Organizace

Muzeum, cíle a poslání

Muzeum Komenského je stálá, nezisková instituce, která slouží veřejnosti a jejímu rozvoji. Získává a pečuje o materiální svědectví o Komenském, jeho myšlenkách a jeho životě, tyto uchovává, zkoumá, prezentuje a podává informace pro studium i potěšení.

Muzeum J.A. Komenského samo si stanovilo následující cíle:

Posláním muzea je propagovat myšlenky Komenského, inspirující lidi ke vzájemnému slušnému chování, hledání dobrých vztahů tam, kde hrozí roztržka a smírností se vypořádat se světem a jeho obyvateli.

Organizace a financování

Muzeum Komenského a Mauzoleum je řízeno nadací "Stichting Comenius Museum" po dohodě s českou vládou a městem Naardenem.

Tato nadace "Stichting Comenius Museum" je nezávislá a samostatná právnická osoba s vlastními cíli.

Česká vláda poskytuje prostřednictvím rozpočtu Muzea Komenského v Uherském Brodě základní financování nákladů na každodenní vedení a provozování muzea a péče o mauzoleum. Budova mauzolea je udržována nizozemskou Státní správou budov "Rijksgebouwendienst", zatímco budova muzea spadá pod město Naarden.

Toto vše je založeno na podepsané dohodě o spolupráci ze dne 01.12. 2004 mezi Muzeem Komenského v Uherském Brodu (pod dohledem Ministerstva kultury České republiky), nadací "Stichting Comenius Museum" a městem Naardenem.

Správní rada

Nadaci Muzea J.A. Komenského "Stichting Comenius Museum" řídí správní rada (AB- obecné vedení - sedm členů), ze které je vytvořen čtyřčlenný výkonný výbor (DB - denní vedení), který spravuje Muzeum a Mauzoleum. Členové jsou jmenováni na dobu pěti let. Jejich odstoupení je plánováno v rozvrhu.

Pan J.H. Landsaat, předseda
Paní H. Verhoefová, tajemní
Pan H. Rörik, pokladník
Pan S.B. Engelsman
Pan N.C. van Loendersloot
Paní S.G. Sap
Paní R.V. Smelt

Poradní výbor

Členové poradního výboru jsou správní radě k dispozici svou radou a aktivní podporou.
Jsou jmenováni správní radou na dobu dvou let.

Paní M. Arkesteijnová-Willigen, bývalá radní Naardenu, předsedkyně
Pan Dr. J. Dane: pedagog v Národním muzeu vzdělávání v Dordrechtu
Pan B. Dittrich, Bývalý předseda strany D66 v dolní komoře, spisovatel, kandidát do horní komory D66, internacionální funkce v Human Right Watch.
Pan Drs. P.J.Goedhart, pedagog v penzi a znalec Východní Evropy
Pan Drs.J.C.Henneman, bývalý velvyslanec v Praze
Pan Prof.Dr. B. Naarden, Emeritní profesor ruských studií a bývalý vedoucí Ústavu pro východoevropská studia na UvA.
Pan Prof.Dr. A.L.T.Notten, vědecký pracovník a publicista, a také emeritní profesor Socialní Osvěty na Vrije Universiteit Brussel a emeritní lektor ''Vyrůstání ve městě'' na Vysoké škole Rotterdam.
Paní J. Pierhagen: projektová asistentka v Národním muzeu vzdělávání v Dordrechtu.
Pan H. Roos, učitel výtvarné výchovy na Comenius College Hilversum v důchodu.
Paní Prof.Dr. E. Ruijsendaalová, zejména držitelka titulu BeNeLux - Univerzitní centrum
Pan J. Sadilek, Bývalý Člen správní rady Muzea J.A.Komenského, podnikatel a ředitel banky v Nizozemsku a v České republice, bydlí v Střezimíři, v České republice.
Pan Dr. L.J. Wagenaar, bývalý kurátor Amsterdamského muzea, historik, znalec historie Amsterdamu 17. století, spisovatel, znalec Srí Lanky

Management a spolupracovníci

Pan J. Exalto, ředitel. Paní M. Krutzenová, administrativní síla.
Všestranná činnost muzea je možná díky úsilí více než třiceti dobrovolníků, kteří plní rozmanité úkoly.

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2015
Výroční zpráva za rok 2016
Výroční zpráva za rok 2017

Pracovní místa a stáže

Muzeum Komenského je do značné míry závislé na dobrovolnících. V omezené míře, je zde i možnost stáží.

Pokud máte zájem o dobrovolnickou práci nebo stáž, kontaktujte prosím Muzeum Komenského, e-mailem nebo telefonicky, viz kontakt stránce. Pozveme Vás na informativní rozhovor.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)