Více informací

Nová stálá expozice o J.A. Komenském: Mundus Comenii - Svět Komenského

Po čtyřměsíčním přebudování má Komenského muzeum novou stálou expozici ’Mundus Comenii’ (Svět Komenského). Tato expozice dává přehled o různých stránkách Komenského života a dila a o jeho době.

Expozice byla realizována ve spolupráci s našimi kolegy z České republiky. Komeniologové z Nizozemí a Ceské republiky se postarali o její obsah. Ve Výjimečném sestavení v několika stupních se návštěvníci seznámí se čtyřmi důležitými tématy ze života J.A. Komenského: Religio, Respublica Litteraria, Scientia et Educatio a Politica.

Pod prezentovaným je projektována časová linka. Doprovodný text je ve třech jazycích: nizozemštině, češtině a angličtině. Sestavení expozice umožňuje získání informací na různé úrovni. Od jednoduchého přehledu po podrobný obsah. Takto si může každý návštěvník zvjolit svůj vlastní přístup. Nový je také audiovizuální program, který umožňuje prohloubení informací.

Po opětovném otevření muzea můžete tuto výstavu navštívit.

 


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)