Více informací

Od 3. července 2020 do 2. května 2021: Výstava Reformní pedagogická reforma na ramenou Komenského

Výstava Na ramenou Komenského – Komenský a reformátoři pedagogiky se týká pěti hlavních vzdělávacích inovátorů první poloviny dvacátého století: Maria Montessori, Peter Petersen (Jenský plán), Helen Parkhurst (Daltonská škola), Célestin Freinet & Rudolf Steiner (antroposofie). Přepracovali myšlenky Jana Amose Komenského (1592–1670), například tu o smyslovém učení. Tito průkopníci usilovali o lepší, mírumilovný svět a chtěli jej dosáhnout prostřednictvím vzdělávání. Šli proti staré škole, mechanickému učení textů, přísné disciplíně a frontální výuce. Dítě stojí v centru výuky a ne osnovy. Výuka se musí přizpůsobit dítěti a ne naopak. K tomu také patří fyzický a kreativní rozvoj. Právě díky smyslovým činnostem se děti rozvíjejí, aby získaly znalosti a mínění, přehled. Proto jsou jejich vzdělávací materiály aktivní, hravé a lákavé. Výstava ukazuje mnoho autentických školních materiálů z různých reformních škol.

Jak vypadá každodenní praxe na reformních školách? Výstava o společné filosofii současných reformních škol ve vztahu k myšlení Komenského. To vám umožní zažít a vidět, jak a proč si   děti nyní hrají, pracují, slaví, diskutují a učí se na inovační škole. Děti mohou malovat, hrát si a pracovat s materiály ve speciálně vybavené „učebně“. Komenského výchovné myšlenky mají ve výuce reformátorů pedagogiky trvalé místo.

Praktické informace:
Od 3. července 2020 do 2. května 2021.
Vstupné: dospělí € 6,50; studenti a skupiny € 5,50; muzejní karta, děti do 12 let zdarma.Židle v kruhu…


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)