Více informací

Od 14. ledna do 29. března 2020: připravujeme výstavu Rembrandt a Komenský a Pohled na Komensého

éDvojitá výstava Rembrandt a Komenský a Pohled na Komenského se prodlu�uje.

Po krátké přestávce kvůli rekonstrukci se dvojitá výstava Rembrandt a Komenský a Pohled na Komenského díky velkému úspěchu prodlu�uje a bude k vidění od 14. ledna 2020 do 29. března 2020.

Rembrandt a Komenský
Výstava se zaměřuje na historii portrétu Komenského, který Rembrandt maloval v roce 1665. To se provádí na základě této mistrovské práce z počátku dvacatého století byla nedávno zrestaurovánaTo je provedenose stalo mimo jiné na základě nedávno zrestaurované kopie této mistrovské práce z počátku dvacátého století. Originál byl namalován Rembrandtem v jeho atelieru na Rozenchrachtu. Komenský bydlel v té době o čtyři ulice dál na Egalantierschrachtu. Rembrandt zemřel v roce 1669, Komenský o rok později.

Výstava je zalo�ena na knize Lodewijka Wagenaara: „Toskánský princ navštívil Holandsko, cesta originálu, který se přes rod Medici dostal do Uffizi ve Florencii a tam dostal svoje definitivní místo.“

Výstava navíc věnuje pozornost různým kopiím z osmnáctého a devatenáctého století a také kopiím z počátku dvacátého století, které vznikly z této mistrovské práce. Kurátor Henk Roos zkoumal původ těchto děl mimo jiné v Itálii a bývalém NDR. 

Pohled na Komenského
Ukazuje sbírku všech mo�ných portrétů Komenského. Portrétů namalovaných, 3D obrazů nebo portrétů vyrytých na mince a medaile.

Myšlenkou této výstavy je ukázat, jak se během století na Komenského pohlí�elo. Vidíme ho světského a svatého, učitele blízko �áků a bojovníka, nebo se dokonce vyu�ívá v reklamě na značku piva. Je zobrazen realisticky nebo na uměleckých plakátech. Jedná se o historii jedné a té�e tváře.

Informace
Výstava je k vidění: od 14.ledna 2020 do 29. března 2020.
Místo: Muzeum J.A.Komenského, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden.
Tel.:035-694 30 45.
Vstupné: dospělí: € 6,50; studenti a skupiny >10 osob: € 5,50; Muzejní karta, děti do 12 let: zdarma.
Otevírací doba muzea: út.–ned. od 12.00 do 17.00 hod. Pondělí zavřeno.Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)