Více informací

Od 1. ?nora do 19. května 2019: V?stava ?kola! Uměn? z lavic! Komensk? a vzděl?n? očima dět?.

Pedagog a reformátor školství Jan Amos Komenský 1592–1670 měl jasné názory na vzdělání. Vzdělání má být blízké dětem. Děti by měly čerpat vědomosti ze skutečného života a neodříkávat jen naučené pasáže z učebnic. Je totiž důležité následující: sám vidět, sám vytvořit a sám pochopit.

O škole přemýšlí každý. Jako dospělí máme svůj názor, jak jinak nebo lépe by to šlo. Ale jak vnímají děti samy svou školu? Jaké představy o ní mají?

Internacionální výstava Škola! Umění z lavic: Komenský a vzdělání očima dětí, nám dává pozoruhodný pohled na talenty dětí a jejich názory na školní dění.

Základ výstavy tvoří více než 40 dětských kreseb, které ze svých sbírek poskytl Památník Lidice. Jedná se o práce, jež byly oceněny v rámci 44. ročníku Mezinárodní dětské výtvarné výstavy Lidice, jejíž téma bylo Škola? Vzdělání! Doplnění výstavy kresbami holandských dětí umožnila soutěž School! – Kunst uit de klas, kterou Comenius Museum v Naardenu vyhlásilo v loňském roce a do níž se zapojily místní školy.

Výstava, kterou muzeum Jana Amose Komenského uvede v lednu, je připravena ve spolupráci s Památníkem Lidice a Komenského muzeem v České republice.


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)