Více informací

Od 16.listopadu do 13.ledna 2019 v?stava: Panna Marie

Rok 2018 je Evropským rokem kulturního dědictví, každý měsíc s různými tématy. Listopadové téma je Náboženská minulost. Kostely a kláštery v Evropě určují do značné míry identitu vesnice nebo města. V důsledku sekularizace ztrácejí mnohé z těchto staveb svou svou původní funkci, a proto se hledá nové využití a nový veřejný dosah.

Muzeum J. A. Komenského mělo v minulosti mnoho funkcí, ale od roku 1440 až do roku 1579 to byl klášter věnovaný Panně Marii. Proto byli umělci z AKKV (původně katolické umělecké sdružení) požádáni, aby vytvořili umělecká díla na téma Panna Marie. Výstava potrvá také v měsíci prosinci, takže se Panně Marii věnuje zvláštní pozornost v době vánoční. AKKV – národní asociace umělců založená v roce 1920 (původně katolická).

Zúčastnění umělci: Marleen B. Berg, Irma Frijlink, Jan Haen, Els Hollestelle, Marijke Jager-Burggraaf, Elganan Jelsma, Anneke Kaai, Daan van Loenhout, Jaap Majoor, Greetje Majoor-Rijerse, Carola Mokveld, Afke Schenkelaars, Rob Schultheiss, Willem van Spronsen, Jeanne Tax, Helga Troll, Jan Verdonk, Aernout Voorthuijsen, Ans Voorthuijsen-Sminia.

Další aktivity:
Dne 15. listopadu 2018: zahájení výstavy a setkání s umělci. Začátek: 16.00 hodin. Místo: Muzeum J. A. Komenského.
Dne 25.listopadu 2018: Přednáška: Mluvčí: Diana Kostman (historička umění) Název přednášky: Maria, příběh o životě. Začátek: 16.00 hodin.Místo: Muzeum J.A.Komeského.
Dne 16. prosince 2018: Přednáška: Mluvčí: Henk Michielse. Název přednášky: Klášter v Naardenu. Začátek: 14:00 hodin. Místo: Muzeum J.A.Komenského.
Dne 13. ledna 2019: Setkáni s umělci výstavy Panna Marie. Začátek: 14.00 hodin. Místo: Muzeum J.A. Komeského. 

Výstava Panna Marie je k vidění v termínu: 16. listopad 2018 – 13. leden 2019.
Místo: Muzeum J. A. Komenského, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden. Tel. 035-694 30 45. info@comeniusmuseum.nl
Podívejte se také na webové stránky: www.comeniusmuseum.nl; www.akkv.nl.
Vstupné: 6,-- euro dospělí, 5,-- euro studenti, Muzejní karta, CJP, CKV, a děti do 12 let zdarma.                        


Zpět

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)