Muzeum

"Comenius Museum Naarden" se věnuje životu a dílu slavného českého učence Jana Amose Komenského (1592-1670).

"Comenius Museum Naarden" vzniklo v roce 1892 u příležitosti 300 let výročí jeho narozenin. Začínalo jako malá stálá expozice v podkroví radnice, která byla později přestěhována do "Španělského domu" v ulici "Turfpoortstraat". V roce 1992 k výročí 400 let, bylo toto Muzeum Komenského přestěhováno do ulice "Kloosterstraat" 33, kde je současně také vstupní branou do přilehlého Mauzolea.

Nová stálá výstava ilustruje život Komenského, jeho dílo i jeho význam jako teolog, filozof a pedagog. To platí pro jeho čas a daleko poté.

Kromě stálé expozice pořádá Muzeum Komenského výstavy na různá témata, ve vztahu k myšlenkám, životu Komenského a jeho rodiště.

Muzeum je současně branou k jeho mauzoleu. Mauzoleum bylo v letech 1934 - 1937 vyzdobeno slavnými českými umělci té doby, které tím pověřila vláda Československé republiky.

Muzeum má malou knihovnu, obsahující originály děl J.A. Komenského a literatury o něm. Knihovnu je možno konzultovat po předchozí domluvě.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)