Muzejní obchod

Knihy od J.A. Komenského:    
Unum Necessarium (v holandštině/ němčině) (hol: ISBN 90 70196 72 2)
(něm: ISBN 90 6732 203 2)
12,= 
     
Orbis Sensualium Pictus (v holandštině, češtině, němčině, angličtině)
(ISBN 90 74265 04 9)
7,50
     
Knihy o J.A. Komenském:    
Hobrlant, Zlatý věk v Nizozemí (v holandštině, češtině, angličtině) 4,= 
     
J.A. Komensky, The legacy to the Culture of Education (v angličtině)
(ISBN 978 80 200 1700 0)
30,= 
     
Komenský a Naarden, P.J. Goedhart, J.C. Henneman, H. van der Linde (v holandštině, češtině)
(ISBN 978 90 6143 432 0)
12,50
     
Mundus Comenii (Svět Komenského) souvisí se stálou exsposicí v Hol. Angl.Češ.
Hol: ISBN 978-80-907125-4-6,
Angl. ISBN 978-80-907125-2-2,
Češ.: ISBN 978-80-907125-3-9
10,=
     
Knihy o Mauzoleu:    
Het Mausoleum van Comenius (v holandštině, angličtině) 1,50
     
'Poslední Útulek, Z dějin mauzolea Jana Amose Komenského v Naardenu (Vladimír Hobrlant) 3,50
     
Ostatní knihy a publikace:    
Mateřská škola,, M. Arkesteijn-van Willigen, M. Delfos, W. Koops, L.F. Groenendijk, J. Schouten, D. Čapková (Ned) (ISBN: 978 90 811488 3 2) 10,00
     
Rod De Geerů (v holandštině, češtině) 14,= 
     
Gewalt sei ferne den Dingen!, Wouter Goris, Meinert A. Meyer, Vladimír Urbánek, Hrsg. (v němčině, angličtině)
(ISBN 978 3 658 08260-4)
39,95
     
Ostatní předměty:    
Cd Komenského kantáta (2013) Cees Andriessen, jr. (1865-1947), text od J.A.N. Fabius (1855-1921), dokončen, přepracován a uspořádáno Adrien Williams (2010). Sbor Utrecht pod vedením Jos Vermunt a Aristo Kwartet. Solisté: Jeannette van Schaik (soprán), Eelke van Koot (tenor), Christian Peters (bas bariton), Wouter van Belle (varhany). 6,00
     
Kuličkové pero s Komenského znakem 2,50
     
Pohlednice Mauzoleum/Labyrint s obálkou 1,50
     
Náprstek s obrázkem Komenského 2,50
     
Lžička s obrázkem Komenského 4,50
     

Všechny předměty jsou na prodej za uvedené ceny. Pozn. Mimo poštovného.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)