Mauzoleum

Komenský zemřel v Amsterdamu 15. listopadu 1670. Dne 22. listopadu byl pohřben ve Valonském kostele v Naardenu. Pastor kostela J.L. Grouwels, přiženěný člen rodiny De Geerů, která Komenského v Amsterdamu podporovala, zaplatil za jeho pohřeb 8 zlatých. Přesný důvod je zatím nejasný.

Místo posledního odpočinku J.A. Komenského upadlo až do devatenáctého století do zapomnění. Ale boj za nezávislost povzbudil v Čechách i zájem o Komenského.
V roce 1871 objevil J.P. de Roeper, notář v Naardenu, v pohřebním rejstříku Valonské církve místo hrobu. Teprve v červenci 1929 bylo možno uskutečnit výzkum hrobu na místě.
Na určeném místě nad ostatky Komenského byly nalezeny ostatky M. Brouweriuse van Nideka, archeologa (+ 1742), a L. Guerra, důstojníka posádky (+ 1750).
Po laboratorních testech byly ostatky všech tří dne 25. července 1929 uloženy v jejich původním hrobu.

V roce 1933 se nizozemská vláda rozhodla bývalou kapli převést Československu do ročního pronájmu za jeden symbolický gulden. Podpis se uskutečnil v den narozenin Komenského 28. března. Čechoslováci dostali tím volnou ruku ve výzdobě. V období 1933 - 1937, byla kaple obnovena a zařízená jako mauzoleum. Návrh provedl český architekt Ladislav Machoň spolu se třemi význámnými českými umělci: Jaroslavem Bendou (skleněné panely), Jaroslavem Horejcem (mříž s sousošími a svícen) a Karlem Štiplem (vyřezávaná mříž), Všichni byli by profesoři na Vysoké škole umělecko-průmyslové v Praze.

Ve výklenku na severní stěně je umístěna pamětní deska královny Wilhelminy s nápisem "Tandem fit surculus arbor" (Tak bude z větvičky strom). Toto heslo připojil k Oranžskému rodu syn Viléma Oranžského, princ Maurice, když se stal v roce 1586 velitelem. Heslo má také vztah ke zřízení, krátce před tím, samostatného Československa.

V protilehlém výklenku je pamětní deska s výrokem Komenského, převzatým T.G. Masarykem, prvním československým prezidentem. "Věřímť i já Bohu, že po přejití vichřic hněvu vláda věcí tvých k tobě se navrátí, รณ lide český!" Prezident použil tento citát ve svém prvním projevu, po návratu do vlasti, na Václavském náměstí v Praze.

Dne 8. května 1937, bylo mauzoleum slavnostně otevřeno. Od té doby zůstala budova a její interiér nezměněn. Po německé invazi do Čech a Moravy v roce 1938, kterou nizozemská vláda odsoudila, nájemní smlouvu jednostranně zrušila. Toto z toho důvodu, aby si nacistické Německo nemohlo na mauzoleum dělat nárok.
V období 2007 až 2010, byla důkladně obnovena venkovní okna, skleněné panely a řezbářské práce.

Mauzoleum je každoročně navštěvováno lidmi z různých zemí světa.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)