Den J.A. Komenského 2019

Cena J. A. Komenského pro Mardjan Seighali, ředitelku UAF

Letošní cena J. A. Komenského byla udělena ředitelce UAF Mardjan Seighali. Porota uvedla, že paní Seighali, původem z Íránu, je nadšenou inspirátorkou společnosti, která ví, jak spojit a podporovat lidi tak, aby tak mohli rozšířit své možnosti ve společnosti.

Angažovanost a silná vůle

Seighali (1964) uprchla s dvěma dětmi z nesvobodného porevolučního Íránu. Jakmile dorazila do Holandska, chovala se jako mladá, politicky angažovaná žena, která opět vzala režii svého života do vlastních rukou. Šla studovat, byla politicky aktivní, budovala kariéru a zastávala řadu dalších funkcí. Seighali je známá pro svou angažovanost, silnou vůli a inspirativní vedení.

Od roku 2013 je Seighali řiditelkou nadace UAF, která ročně pomáhá tisícům nadaných uprchlíkům dále rozvíjet své talenty. V této roli pomohla zajistit pro uprchlíky lepší přístup k vyššímu vzdělání. Také radí zaměstnavatelům, jak rozvíjet duální programy, které zajištují pro uprchlíky lepší vzdělání a lepší pracovní příležitosti.

V devadesátých letech byla Seighali finančně podporována nadací, jejíž je nyní ředitelkou. Absolvovala v roce 1997 vyšší školu sociální práce a služby na Vyšší škole v Amsterdamu.

Dále pokračovala v postgraduálním vzdělávání, například v oboru management. Od roku 1996 až do roku 2013 pracovala jako manažer pro péči o mládež, v probační službě a v Heritage Nederlands. V červnu 2016 se stala členkou Poradního sboru Holandského institutu pro lidská práva.

O Ceně J. A. Komenského

Cena J. A. Komenského je holandská cena, která se každý rok uděluje při oslavách v Den J. A. Komenského v Naardenu. Cílem této ceny je vyznamenat osobu, která vykonává svou činnost v souladu s myšlením J. A. Komenského, je oddána zájmům vzdělávání, výchovy, vědy a kulturního vývoje mezinárodního soužití.

Předávání ceny a přednáška bývalé ministryně Bussemaker

Osmá Cena J. A. Komenského byla udělena Mardjan Seighali dne 30. března ve Velkém Kostele v Naardenu. Téma Dne J. A. Komenského bylo letos vzdělání. Před udělením ceny přednesla prof. M. Bussemaker, bývalá ministryně školství, kultury a vědy, výroční přednášku nazvanou "Vznik občanství, o hodnotě poznání".

P?ednáška a fotografie ze Dne J. A. Komenského 2019:

P?ednáška J. A. Komenského

Udělení ceny J. A. Komenského 2019

Poděkování Mardjan Seighali za Cenu J. A. Komenského

Fotografie ze dne J. A. Komenského - ?ást 1.

Fotografie ze dne J. A. Komenského - ?ást 2.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)