Den J.A. Komenského 2018

J. A. Komenský "Všichni jsme občané jednoho světa"

Srdečně Vás zveme na Den Jana Amose Komenského 2018, který se koná v sobotu 17. března ve Velkém Kostele v Naardenu. Před začátkem programu v kostele budou velvyslanci z České a Slovenské republiky, Polska a Maďarska společně se zástupci městské rady Gooise Meren ve 12.45 hodin pokládat věnce u pomníku J. A. Komenského. Program začíná ve 13.00 hodin Přednáškou J. A. Komenského a udělením Ceny J. A. Komenského.

Přednášku Komenského s názvem "Ryzí demokracie" uvede prof. dr. Ernst Hirsch Ballien, profesor na Universitě Tilburg a profesor lidských práv na Universitě v Amsterdamu. Ve své přednášce se bude zabývat otázkou, zdali jsou demokracie, právní stát a lidská práva samozřejmostí. Co zůstane, když si stát přivlastní většina, která si vymůže morální a kulturní nadřazenost? Ohrožují sociální média a falešné zprávy zásadní důvěru v politický systém?

Cena J.A. Komenského bude udělena Ministru Státu Herman D.Tjeenk Willink. Porota jmenuje politika a informanta poslední vlády Rutte III, který má podle poroty velkou zásluhu pro růst demokratického státu. Státu, který nám umožnuje žít ve společnosti jak si Komenský představoval.
Cena J. A. Komenského 2017 bude letos udělena posedmé, Robbert Dijkgraaf (2012), Paul Schnabel (2013), Louise Fresco (2014), Geert Mak (2015) a Herman van Rompuy (2016),Jonathan Israel (2017) tuto cenu již obdrželi.

Program je obohacen krásnou hudbou, o kterou se postarají hudebníci z České republiky, Polka, Maďarska a Slovenské republiky; země, kde Komenský žil a pracoval. Program končí okolo 15.30 hodin. Dále je v kostele vzájemné setkání při recepci, kterou nabízí Velvyslanectví České republiky, Polska a Maďarska (skupina Vyšehrad).

Přihlášení? Klikněte zde, pokud se chcete přihlásit. Obdržíte tak zdarma vstupenku na email.

Příspěvek? Účast na Dni J. A. Komenského je zdarma. Váš příspěvek na účet: NL 29 RABO 0343 7035 13 ve prospěch Comenius dag 2018 Nadace Muzea J. A. Komenského bude však oceněn.

Těšíme se, že Vás budeme moci 17. března v Naardenu srdečně přivítat.

Jménem organizačního výboru,
Hans van der Linde, ředitel Muzea J. A. Komenského.

Den J. A. Komenského byl umožněn s podporou Comenius Leergangen, vyslanectvím České, Slovenské, Polské a Maďarské republiky, obcí Gooise Meren a Muzeem J. A. Komenského.

Comenius lecture 2018 E Hirsch Ballin.

Laudatio (Engels).

Word of thanks Comenius Award 2018 H Tjeenk Willink.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)