Další informace

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD MUZEA A MAUZOLEA JANA AMOSE KOMENSKÉHO

Skupinové návštěvy

Návštěvy skupin je třeba oznámit nejméně jeden týden předem e-mailem nebo telefonicky - viz kontaktní stránku. Žadatel musí uvést své telefonní číslo nebo e-mailovou adresu pro případ, že muzeum by se muselo zpětně spojit.

Muzeum je otevřeno od úterý do neděle od 12.00 do 17.00 hodin. Poslední skupinová prohlídka začíná v 16.30 hod. Skupinové prohlídky mimo otvírací hodiny (do 12.00 hodin nebo po 17.00 hod. a v pondělí) jsou možné po dohodě pouze se souhlasem muzea a s příplatkem 15,50 €. S výjimkou držitelů muzejních karet je vstupné pro účastníky skupinových prohlídek 5,50 € za osobu.

Zrušení skupinové návštěvy muzea musí být nahlášeno nejméně tři dny předem telefonicky (035-6943045) nebo e-mailem . V případě nepředvídaného zpoždění nebo zrušení je třeba volat muzeum. Toto kvůli zrušení plánování dobrovolníků.

Skupinové exkurze

V souvislosti se zajištěním průvodce, je třeba rezervovat prohlídku nejméně jeden týden předem. Náklady na výklad jsou € 26,=. Prohlídky jsou možné v holandštině, angličtině a češtině. Žadatel musí nahlásit své telefonní číslo nebo svou e-mailovou adresu pro případ, že muzeum by muselo ohlásit případnou změnu.

Muzeum spolupracuje s dobrovolníky a chce vyhovět vašim přáním. Nicméně je možné, že se to vždy nepodaří, protože nebude mít k dispozici dobrovolníky k pro daný termín.

Pronájem sálu

Je možné si pronajmout sál v muzeu v případě pokud žádost není v rozporu s identitou muzea, je soukromého charakteru a vyhovuje programu muzea. To posuzuje ředitel.
Pro další informace a ceny kontaktujte prosím muzeum.

Spolupráce

Muzeum vítá různé formy spolupráce se školami, kulturními institucemi či jinými organizacemi. O možnostech můžete nás kontaktovat v muzeu.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)