Comenius

Jan Amos Komenský se narodil 28. března 1592 v Nivnici u Uherského Brodu. Když mu bylo 12 let osiřel. Vyrůstal v prostředí Jednoty bratrské, následovníků reformátora mistra Jana Husa (1369-1415).

V roce 1608, ve věku 16 let odchází do latinské školy Bratří v Přerově. V letech 1611 až 1614 studoval teologii na univerzitách v Herbornu a Heidelbergu. V roce 1614 se vrátil do Přerova, kde se stal správcem školy, kterou původně navštěvoval. V roce 1616 byl vysvěcen na duchovního a ustanoven správcem Jednoty bratrské. V roce 1618 se oženil. Ve stejném roce vypukla třicetiletá válka (1618-1648).

Jeho práce v církvi a politické podmínky v Evropě ovlivňovaly do značné míry jeho život. V letech 1621 až 1628 se musel skrývat, protože katolická vláda jeho víru neuznávala. Poté, když v roce 1628 musel opustit svou vlast, žil v Polsku, Anglii, Švédsku a Maďarsku. V roce 1656 se usadil na pozvání bohaté rodiny De Geerů v Amsterdamu. Zde žil a pracoval posledních čtrnáct let svého života. Zemřel 15. listopadu 1670 v Amsterdamu a ve Valonském kostele v Naardenu byl pohřben.

Jan Amos Komenský - (1592 - 1670)