Comeniusprijs

De Comeniusprijs is een initiatief van de Stichting Comenius Museum en wordt jaarlijks uitgereikt tijdens de Comeniusdag in de Grote Kerk te Naarden.

Doel van de prijs is om (in)direct aandacht te vragen voor het inspirerende gedachtegoed van Comenius. De prijs wordt toegekend aan een persoon, instelling of initiatief gericht op één van de drie thema's in het werk van Comenius: onderwijs, zingeving en samenleving. De Comeniusprijs drukt waardering uit voor de prijswinnaar en benadrukt tevens het actuele karakter van Comenius' gedachtegoed.

Kandidaten dan wel de daaraan verbonden personen of organisaties worden geselecteerd door de jury Comeniusprijs en als advies aan het bestuur van de stichting voorgelegd. Het bestuur van de Stichting Comenius Museum besluit over dit advies.

De jury onderbouwt haar keuze voor de laureaat met de Laudatio die op de Comeniusdag door de voorzitter van de jury wordt voorgedragen. De Comeniusprijs bestaat uit een gegraveerde bokaal van Boheems kristal met vermelding van de prijswinnaar en het logo van het Comenius Museum en wordt uitgereikt door de burgemeester van de gemeente Gooise Meren.

De jury voor de Comeniusprijs

De jury voor de Comeniusprijs wordt benoemd door het bestuur van de Stichting Comenius Museum en bestaat uit een voorzitter en zes leden. Twee leden zijn afgevaardigd namens het bestuur. Het secretariaat wordt gevoerd door een ambtelijk secretaris die tevens door het bestuur wordt benoemd.

De drie werkvelden van Comenius (onderwijs, zingeving en samenleving) zijn in de jury vertegenwoordigd door tenminste één lid per werkveld teneinde potentieel geschikte kandidaten voor te kunnen dragen.

De zittingsduur van de juryleden bedraagt 3 jaar, dat van de voorzitter 5 jaar. Jury kandidaat niet-bestuursleden worden voorgedragen door de zittende jury, de jury-kandidaten-bestuursleden door het dagelijks bestuur.

Prof. Dr. D.D. Breimer - voorzitter
o.m. Oud Rector Magnificus Universiteit Leiden, Voorzitter Raad van Toezicht Rijksmuseum Boerhaave en van het Taalmuseum LeidenA.C. van Es - jurylid
o.m. Toezichthouder in de zorg en de advocatuur, voormalige functies: Voorzitter Nederlandse Unesco Commissie, Wethouder in Amsterdam, lid Tweede Kamer.

Prof. Dr. M.J. Cohen - jurylid
o.m. Oud-burgemeester van Amsterdam en Oud-staatssecretaris van Onderwijs en van Justitie.

Drs. J. J. Tj. van den Hul-Omta - jurylid
o.m. Oud-lid Eerste Kamer en Oud -Voorzitter Verus (voorheen: Besturenraad Christelijk Onderwijs), Lid Raad van Toezicht Stichting Christelijk Onderwijs Haaglanden

R.V. Smelt-Verheul - jurylid
o.a. Algemeen Bestuurslid Stichting Comenius Museum

Dr. H.P.M. Knapen - jurylid
o.m. Oud-hoofdredacteur NRC Handelsblad, Oud-staatssecretaris Europese Zaken en ontwikkelingssamenwerking, Lid Eerste Kamer

Drs. H. Verhoef - ambtelijk secretaris van de jury
o.a. Secretaris Stichting Comenius Museum

Secretariaat Jury Comenius Prijs
Kloosterstraat 33
1411 RS Naarden

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)