Comeniusdag

Ieder jaar wordt omstreeks 28 maart de geboortedag van Comenius (28 maart 1592) in Naarden herdacht.

In de ochtend is er een ontvangst voor genodigden met aansluitend een kranslegging door de Tsjechische ambassadeur en de burgemeester op het graf van Comenius in het mausoleum dat inpandig is verbonden met het Comenius Museum.

Aan het begin van de middag worden kransen gelegd bij het standbeeld van Comenius voor de Grote Kerk aan de Marktstraat. In de Grote Kerk vindt het openbaar toegankelijke middagprogramma plaats. In een muzikale omlijsting wordt de Comeniuslezing uitgesproken en vindt de uitreiking van de Comeniusprijs plaats. Na afloop is er gelegenheid elkaar te ontmoeten.

De Comeniuslezing is bedoeld om te inspireren en richt zich op een actualisering van het werkveld van Comenius in zijn tijd: onderwijs, zingeving en samenleving dan wel een combinatie hiervan.

De Comeniusprijs is een waardering voor een persoon, project of organisatie die in het verlengde van de denk- en handelwijze van Comenius zich heeft onderscheiden op een of meer van deze werkterreinen.

De prachtige muziek die tijdens de Comeniusdag ten gehore wordt gebracht, wordt mede mogelijk gemaakt door de in Nederland samenwerkende ambassades van Tsjechiƫ en Slowakije.

Voor het middagprogramma dient u zich digitaal aan te melden via deze website.

Voor meer informaie zie de pagina comeniusdag 2020

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)