Comeniusdag 2019

Comeniusprijs 2019 naar UAF-directeur Mardjan Seighali

Ga naar de Lezingen van Comeniusdag 2019

De jaarlijkse Comeniusprijs gaat dit jaar naar UAF-directeur Mardjan Seighali. Dat heeft de jury vandaag bekend gemaakt. De jury noemt de geboren Iraanse een 'enthousiast inspirator in de samenleving die mensen weet te verbinden en ondersteunen zodat ze hun eigen grenzen in de samenleving kunnen verleggen.' Vorig jaar werd de prijs toegekend aan politicus en minister van Staat Herman D. Tjeenk Willink.

Seighali ontvangt de Comeniusprijs 2019 op zaterdag 30 maart in de Grote Kerk in Naarden. Voorzitter van de jury prof. dr. Douwe D. Breimer: 'Als vluchteling en vrouw heeft Mardjan Seighali hard moeten werken om een leven en een loopbaan in Nederland op te bouwen. Ze is daar voortreffelijk in geslaagd. En zij speelt, in de geest van Comenius en mede door het bekleden van tal van maatschappelijke functies een belangrijke en inspirerende rol in onze samenleving.'

Betrokkenheid en wilskracht

Seighali (1964) vluchtte in 1990 met haar kinderen uit het onvrije Iran van na de revolutie. Eenmaal in Nederland pakt ze als jonge, politiek betrokken vrouw, de regie over haar leven terug. Ze gaat studeren, wordt politiek actief, bouwt een carrière op en bekleedt tal van nevenfuncties. Seighali wordt geroemd om haar betrokkenheid, wilskracht en inspirerend leiderschap. Sinds 2013 is Seighali directeur van het UAF, een stichting die jaarlijks duizenden hoger opgeleide vluchtelingen helpt om hun talent te benutten. In die rol heeft ze er mede voor gezorgd dat de toegang tot het hoger onderwijs voor vluchtelingen is verbeterd. Ook inspireert zij werkgevers om gezamenlijk duale trajecten te ontwikkelen die rechtstreeks bijdragen aan betere opleidings- en arbeidsmarktkansen voor vluchtelingen.
In de jaren negentig is Seighali zelf financieel ondersteund door de stichting waar zij nu directeur van is. Zij studeerde in 1997 af in Maatschappelijk werk & dienstverlening aan de Hogeschool van Amsterdam. Daarna heeft ze diverse post-hbo opleidingen gevolgd, waaronder General Management. In de periode van 1996 tot 2013 werkte zij o.a. als manager in de jeugdzorg, in de reclassering en bij Erfgoed Nederland. In juni 2016 trad zij toe tot de Raad van Advies van het College voor de Rechten van de Mens.

Over de Comeniusprijs

De Comeniusprijs, een kelk van Boheems kristal en een oorkonde, wordt dit jaar voor de 8e keer uitgereikt. Eerder ontvingen Robbert Dijkgraaf (2012), Paul Schnabel (2013), Louise Fresco (2014), Geert Mak (2015), Herman Van Rompuy (2016), Jonathan Israel (2017) en Tjeenk Willink (2018) de prijs. De Comeniusprijs is een Nederlandse prijs die jaarlijks wordt uitgereikt tijdens de Comeniusdag in Naarden. Het doel is om eer te betonen aan een persoon die, in lijn met het denken en handelen van Jan Amos Comenius, zich op een in het oog springende manier inzet voor de belangen van vorming, onderwijs, wetenschap en cultuur voor de ontwikkeling van de internationale samenleving.

Prijsuitreiking en lezing van oud-minister Bussemaker

De achtste Comeniusprijs wordt dit jaar op zaterdag 30 maart aan Mardjan Seighali uitgereikt in de Grote Kerk in Naarden. Het thema van de Comeniusdag is dit jaar onderwijs. Vanaf 13.00 is de Grote Kerk vrij toegankelijk voor de lezing en de prijsuitreiking. Deze bijeenkomst is gratis bij te wonen. Aanmelden vooraf is verplicht: Aanmelden Comeniusdag 2019 Voorafgaand aan de uitreiking zal prof. M. Bussemaker, oud-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen de jaarlijkse Comeniuslezing uitspreken onder de titel 'Broedplaatsen van burgerschap; over de waarde(n) van weten.'
Fotografie: Venus Veldhoen

Programma

van de Comeniusdag op 30 maart 2019 in de Grote Kerk van Naarden.

12.45Grote Kerk open voor publiek; entree via de Toreningang
13.00Het Hodonín symphonie orkest en gemengd koor:
- Jiří Pavlica: Missa brevis - Kyrie, Gloria
13.10Welkomstwoord namens de Stichting Comenius Museum door drs J.H. Landsaat, voorzitter en door de ambassadeur van de Republiek Slowakije, Z. E. dhr. R. Bužek
13.15Introductie van de spreekster door drs J.F. van der Linde, directeur Comenius Museum
13.20Comenius Lezing: 'Broedplaatsen van burgerschap; over de waarde(n) van weten.'
door prof. dr. M. Bussemaker
14.00Het Hodonín symphonie orkest en gemengd koor:
- Jan Amos Komenský: Soudce svéta (De Wereldrechter)
- Franz Xaver Biebl: Ave Maria
- Sergej Rachmaninov: Bogoroditse Děvo
- Arvo Pärt: Bogoróditse Djévo
14.10Pauze
14.45Het Hodonín symphonie orkest en gemengd koor:
- Jan Václav Stamic: Mannheim´s symphony Nr. 2
14.55Laudatio Comeniusprijs door de voorzitter van de jury,
prof. dr. D. Breimer
15.00Uitreiking van de Comeniusprijs aan mevr. M. Seighali door
de burgemeester van Gooise Meren, drs. H. ter Heegde
15.05Dankwoord van de winnares van de Comeniusprijs,
mevr. M. Seighali, directeur UAF
15.25Het Hodonín symphonie orkest en gemengd koor:
- Jiří Pavlica: Missa brevis - Sanctus and Agnus
15.35Afsluiting van de bijeenkomst door drs. J.H. Landsaat, voorzitter van de Stichting Comenius Museum
15.45Gelegenheid elkaar te ontmoeten met een hapje en een drankje
17.00Einde bijeenkomst Grote Kerk

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door de welwillende medewerking van de ambassade van de Tsjechische Republiek, de ambassade van de Republiek Slowakije, het Tsjechisch Centrum, de gemeente Gooise Meren, de Comenius Leergangen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Balance Translations, Newomij en het Comenius Museum

Artikelen Gooi en Eemland, Bussemaker houdt lezing Comeniusdag, Comeniusprijs naar Mardjan Seighali.

Reformatorisch Dagblad Comenius, dromer van wereld van vrede en harmonie

Lezingen Comeniusdag 2019

Comeniuslezing 2019

Comenius lecture 2019

Laudatio Comeniusprijs 2019

Laudatio Comenius Award 2019

Dankwoord Mardjan Seighali Comeniusprijs 2019

Word of thanks Mardjan Seighali Comenius Award 2019

Foto's Comeniusdag 2019 - Deel 1.

Foto's Comeniusdag 2019 - Deel 2.

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)