Comeniusdag 2018

Jan Amos Comenius "Wij zijn allen burgers van één wereld"

Uitnodiging en aanmelden

U bent van harte welkom op de Comeniusdag 2018 op zaterdag, 17 maart a.s. Voorafgaand aan het programma in de kerk zullen de ambassadeurs van Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Gooise Meren om 12.45 uur een krans leggen bij het standbeeld van Comenius aan de Marktstraat. Om 13.00 uur begint het programma met de Comeniuslezing en de uitreiking van de Comeniusprijs in de Grote Kerk van Naarden.

De Comeniuslezing onder de titel Doorleefde democratie wordt dit jaar verzorgd door
prof. dr. Ernst Hirsch Ballin, universiteitshoogleraar aan Tilburg University en hoogleraar rechten van de mens aan de Universiteit van Amsterdam. In zijn bijdrage zal hij ingaan op de vraag of democratie, rechtstaat en mensenrechten wel vanzelfsprekende verworvenheden zijn die ons politieke bestaanszekerheid bieden. Wat blijft hiervan over als de staat wordt opgeëist door een meerderheid die morele of culturele superioriteit claimt? Bedreigen sociale media en nepnieuws het fundamentele vertrouwen in het politieke bestel? Of kunnen we dit vertrouwen versterken als resultaat van het democratische proces zelf?

Minister van Staat Herman D. Tjeenk Willink krijgt dit jaar de Comeniusprijs. De jury noemt de politicus en informateur van het laatste kabinet Rutte III 'een van de meest erudiete en integere politici die Nederland thans kent'.
Volgens de jury heeft Tjeenk Willink zich met zijn werk en in zijn publicaties met hart en ziel ingezet voor de democratisch rechtsstaat, de staat die het ons allen mogelijk maakt om te leven in een samenleving die Comenius voor ogen had.
Eerder ontvingen Jonathan Israel (2017), Herman Van Rompuy (2016), Geert Mak (2015), Louise Fresco (2014), Paul Schnabel (2013) en Robbert Dijkgraaf (2012) de Comeniusprijs.

Het programma wordt afgewisseld met prachtige muziek verzorgd door musici uit Tsjechië, Polen, Hongarije en Slowakije en eindigt omstreeks 15.30 uur. Aansluitend is er in de kerk gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens de receptie die wordt aangeboden door de Ambassades van Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije (de Visegrad Group)

Aanmelden? Klik hier als u zich wilt aanmelden. U ontvangt de gratis entreebewijzen per email.

Bijdragen? Het bijwonen van de Comeniusdag is gratis. Een bijdrage op NL 29 RABO 0343 7035 13 o.v.v. Comeniusdag 2018 ten name van Stichting Comenius Museum wordt zeer gewaardeerd. De belastingdienst maakt het fiscaal aantrekkelijk om ANBI-organisaties zoals het Comenius Museum te steunen. Mocht u een periodieke schenking overwegen, dan vindt u hier nadere informatie hoe u dit kunt doen.

Wij kijken ernaar uit om u op zaterdag 17 maart a.s. in Naarden te kunnen begroeten.

Namens het organisatiecomité van de Comeniusdag,

Hans van der Linde, directeur Comenius Museum

De Comeniusdag wordt mede mogelijk gemaakt door de Comenius Leergangen, de ambassades van Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije, de gemeente Gooise Meren en het Comenius Museum.

Gooi en Eemlander, Informateur Tjeenk Willink wint Comeniusprijs.

Persbericht Comeniusprijs 2018.

Comeniuslezing 2018 E Hirsch Ballin.

Comenius lecture 2018 E Hirsch Ballin.

Laudatio (Nederlands).

Laudatio (Engels).

Dankwoord na de uitreiking van de Comeniusprijs 2018 H Tjeenk Willink.

Word of thanks Comenius Award 2018 H Tjeenk Willink.

De universele waarde van 'locale' kunst - Louise O. Fresco.

Geslaagde Comeniusdag.

Geslaagde Comeniusdag(2).

Foto's Comeniusdag 2018 - Deel 1.

Foto's Comeniusdag 2018 - Deel 2.

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)