Comeniusdag 2015

U bent van harte welkom bij de Comeniusdag op 21 maart in de Grote Kerk van Naarden.

Voorafgaand aan het programma in de kerk zullen de ambassadeurs van Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije met vertegenwoordigers van het gemeentebestuur van Naarden om 12.45 uur een krans leggen bij het standbeeld van Comenius aan de Marktstraat. Om 13.00 uur begint het programma met de Comeniuslezing en de uitreiking van de Comeniusprijs in de Grote Kerk van Naarden.

Peter Nissen, hoogleraar spiritualiteitsstudies aan de Radboud Universiteit Nijmegen zal de Comeniuslezing houden onder de titel: 'Het verlangen naar vrede en de redelijkheid van religie'. In zijn ogen kan religie geweld bevorderen maar ook vrede stichten. Welke kant het opgaat, hangt niet af van de religie, maar van de aanhangers ervan. Zijn zij bereid tot redelijke verantwoording van hun 'heilige' overtuigingen? Maar hoe moet dat dan in onze tijd, nu religie verbannen wordt uit het publieke domein en religieuze mensen onder de noemer van spiritualiteit religie terugbrengen tot een individueel en intiem gevoel, dat niet met anderen gedeeld kan worden? Onder het mom van religie is lange tijd oorlog gevoerd in Europa en werden mensen verbannen uit hun land. Comenius, zelf een van die bannelingen, riep de vertegenwoordigers van de religies op om in alle redelijkheid met elkaar te spreken, met het oog op het geluk en het welzijn van alle mensen. In de Comeniuslezing zal Peter Nissen pleiten voor een terugkeer naar de redelijkheid van religie en naar het publieke gesprek over wat mensen heilig is.

De Comeniusprijs 2015 zal dit jaar worden uitgereikt aan Geert Mak. Mak weet als meester van de dwarsverbanden relaties te leggen tussen kleine gebeurtenissen en hun grote betekenis en andersom. Daarmee toont hij de samenhang die inzicht brengt. Het samenvallen of ineengrijpen van antropologische, staatkundige en religieuze tradities en ontwikkelingen weet Mak niet alleen te determineren, maar de effecten worden door hem geopenbaard als de geheimen in een spannend jongensboek. Hij ontvangt de prijs uit handen van de burgemeester van Naarden, mevrouw dr. Joyce Sylvester.

De lezing en de prijsuitreiking worden omlijst door live muziek uit Tsjechië, Polen, Hongarije en Slowakije; landen waar Comenius heeft gewoond en gewerkt. De middag wordt besloten met een borrel, met specifieke hapjes en drankjes uit voornoemde landen, aangeboden door de ambassades van Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije. .

Het bijwonen van de Comeniusdag is gratis. U kunt zich hier Aanmelden.
U ontvangt de entreebewijzen per email.

Programma

12.45Grote Kerk open voor publiek aan de Marktzijde
13.00Jindřich Feld - Quatre pièces pour Flûte seule
Méditation - Caprice- Interméde- Burlesque
Uitgevoerd door Monika Herianova - flute (Tsjechische Republiek)
13.10Welkom door de directeur van het Comenius Museum, drs. Hans van der Linde
13.15Comeniuslezing door prof. dr. Peter Nissen
Het verlangen naar vrede en de redelijkheid van religie.
14.00Anonimus - Polonica (out of a lute tablature collection from Lőcse - 17th century)
Béla Bartók - 2 small duos - 'Rutenian Song' and 'Rutenian Kolomejka'
József Bengráf - 'Ungaresca' (18th century dance)
Béla Bartók - Romanian Folk Dances
Uitgevoerd door Anna Ágnes Nagy - cello en Péter Bácsi - guitar (Hongarije)
14.10Pauze
14. 40Daniel Matej - JMF for DM for traverso solo
Dorota Matejova - flute traverso (Slowakije)
14.50Laudatio Comeniusprijs door de voorzitter van de jury, dr. Gottfried Leibbrandt
14.55Uitreiking Comeniusprijs door de burgemeester van Naarden,
mevrouw dr. Joyce Sylvester aan de heer Geert Mak
15.00Dankwoord door de heer Geert Mak
15.15Grazyna Bacewicz - Quartet for 4 violins
Allegretto - Andante tranquillo - Molto Allegro
Uitgevoerd door Patrycja Grecka, Nina Przewozniak, Vafa Babajeva, David Munoz - violins (Polen)
15.25Sluiting van de bijeenkomst
15.30Uitnodiging voor de receptie Z E ambassadeur Jaroslav Chlebo van Slowakije namens de Visegrad Group.
15.35Ontmoeting met borrel
17.00Einde bijeenkomst Grote Kerk

Voor vragen kunt u contact opnemen met het comenius museum.

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij de welwillende medewerking van de ambassades van Tsjechië, Slowakije, Polen en Hongarije, de gemeente Naarden, het Comenius Museum, de Comenius Leergangen, Gooiconsult en Ascolta

Lezing Peter Nissen en Toespraak Geert Mak

Zaterdag, 21 maart jl. vond Comeniusdag 2015 plaats in de Grote Kerk van Naarden. 

Daarbij werd een lezing gehouden door Prof.Dr. Peter Nissen. Hier vindt u de inhoud van deze lezing:  Lezing.
 
Tevens heeft Geert Mak een toespraak gehouden na het in ontvangst nemen van de Comeniusprijs. Hier vindt u zijn toespraak: Toespraak.

 

Geert Mak, fotograaf: Erik-Jan Geniets
Prof.Dr. Peter Nissen

Fotoalbum Comeniusdag 2015.

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)