Comeniusdag 2011

De jaarlijkse herdenking van Comenius geboortedag en de Comeniusvoordracht in de Grote Kerk.

Het organisatiecomité van de Comeniusdag nodigt u uit voor de jaarlijkse herdenking van de geboortedag van JAN AMOS COMENIUS (1592-1670).
De Comeniusdag vindt plaats op 26 maart om 13.00 uur in de Grote Kerk van Naarden en staat dit jaar in het teken van educatie. De feestelijke herdenking van zijn geboortedag wordt gemarkeerd door de uitvoering van de Comenius Cantate door het Utrechts Toonkunstkoor met solisten. Dit muziekstuk van Cees Andriessen jr. (1865-1947) op tekst van A.J.N. Fabius (1855-1921) werd gecomponeerd ter gelegenheid van de viering van de 300ste geboortedag van Comenius in de Grote Kerk te Naarden in 1892. Daarna raakte het stuk in de vergetelheid totdat het vorig jaar incompleet werd teruggevonden en door de Engelse componist Adrian Williams is gerestaureerd.

Prof. dr. Hans P.M. Adriaansens, dean en hoogleraar sociale wetenschappen aan de Roosevelt Academy te Middelburg, houdt een lezing onder de titel 'Universiteit tussen excellentie en niveauverlies'. Zijn de klachten over het niveau van aankomende studenten terecht? Of moeten de universiteiten met 483 bachelor-studierichtingen en 1200 aansluitende masterprogramma's eens naar zichzelf kijken? Wat is nodig om studenten te laten excelleren? Aanbevelingen uit de praktijk voor de universiteit van de 21e eeuw.
 
De heer Adriaansens doceerde aan verschillende Amerikaanse en Nederlandse universiteiten. In 1996 richtte hij het University College Utrecht op en in 2003 werd hij (bouw)decaan van de Roosevelt Academy in Middelburg. Beiden honors college van de Universiteit Utrecht.

Op deze dag wordt de instelling van de Comeniusprijs aangekondigd door mevrouw dr. J. Sylvester, burgemeester van Naarden. Deze prijs zal in 2012 voor het eerst worden toegekend aan een initiatief dat past in het veelzijdige gedachtegoed van Comenius.

Tot besluit is er vanaf 16.00 uur gelegenheid om elkaar te ontmoeten.

U kunt zich aanmelden via e-mail of via Comenius Museum, Kloosterstraat 33, 1411 RS Naarden. Vermeldt u daarbij uw postadres, dan sturen wij u de entreekaart en nadere informatie per post toe.
 
Datum:  26 maart 2011
Locatie:    Grote Kerk te Naarden-Vesting
Aanvang:  13.00 uur (inloop vanaf 12.15 uur)
Entree:   vrijwillige bijdrage aan de verspreiding van het gedachtegoed van Comenius.

Namens het organisatiecomité: Olga Fles, Klaas Toes, Hans van der Linde

Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt dankzij bijdragen van mevrouw J. Reinders-Andriessen, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting John Kasander, Ascolta en Gooiconsult Advies en Training

Comeniusdag 2011 was een groot succes, lees de krantenberichten

Jan Amos Comenius - (1592 - 1670)